Akcie

Novinky

Milujeme papier

Papier nás sprevádza každý deň. Je s nami, keď píšeme, tlačíme, čítame, kreslíme... viac...

Oznámenie o zvýšení cien (12. 8. 2022)

 

 

 

 

V priebehu septembra budeme nútení premietnuť cenové zvýšenia dodávateľov do našich predajných cien. Predpokladané zvýšenie cien je v rozmedzí 3 – 17 %.

Dôvodom zvýšenia cien je rast cien energií, celulózy, chemikálií, dopravy a ďalších vstupov ako aj silný dopyt.

Pri priamych dodávkach sa zvýšenie premietne do našich cien súčasne so zvýšením cien dodávateľov. Ohľadom nových skladových cien a konkrétnom navýšení cien pre jednotlivé produkty Vás budú informovať naši obchodní zástupcovia.

Popri zvyšovanií cien čelia papierne aj ťažkostiam s udržaním plynulosti dodávok dreva, ktoré boli spôsobené globálnym narušením dodávateľských reťazcov. Dôsledkom sú neplánované odstávky papierenských strojov, ktoré môžu spôsobiť oneskorenie v plnení dodávok.

Oznámenie o zvýšení cien SCP PAPIER (pdf)