Akcie

Novinky

Milujeme papier

Papier nás sprevádza každý deň. Je s nami, keď píšeme, tlačíme, čítame, kreslíme... viac...

Novel 76

Parametre

Parameter  Hodnota MJ
Plošná hmotnosť (ISO 536)
50 60
70
g/m2
Hrúbka (ISO 534)
80
120
140 µm
Volúmen (ISO 534)
1,6
2,0
2,0
cm3/g
Jasnosť (ISO 2470) 76 76 76 %
Opacita (ISO 2471)
94
94 96 %

Popis

Novel 76 je drevitý nenatieraný papier s volúmenom. Má modrasté zafarbenie. Je určený na tlač kníh.

Použitie

knihy v tvrdej väzbe, brožúry, učebnice, detské knihy, školské knihy, časopisy s krížovkami

Prednosti

rovnomerné zafarbenie, vysoký volúmen

Certifikáty

Výrobca je držiteľom certifikátov systému environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 14001 a systému EMAS. Výrobca je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality v súlade s požia-davkami normy ISO 9001.