Akcie

Novinky

Milujeme papier

Papier nás sprevádza každý deň. Je s nami, keď píšeme, tlačíme, čítame, kreslíme... viac...

Papier pre každú tlačiareň (Stratégie 10/2008)

SCP PAPIER, a.s. je veľkoobchod a distribútor papiera na Slovensku, pričom má svoje dcérske firmy rovnakého zamerania aj v Rumunsku (RPD srl) a Bosne a Hercegovine (SCP PAPIR doo). Na Slovensku patrí firma medzi najväčších dodávateľov papierov pre polygrafický priemysel ako i papierov pre kancelárske použitie. O spoločnosti a smerovaní hovorí Ing. Adriána Kružliaková, marketingová manažérka SCP PAPIER a.s.

Spoločnosť SCP PAPIER a.s. pôsobí na trhu v segmente obchodovania s papierom 11 rokov. Akým spôsobom sa vám darí udržať krok v silnej konkurencii?

Pravdou je, že konkurencia je silná a kvalitná, ale práve to sa stáva hnacím motorom našej spoločnosti. Individuálny prístup k požiadavkám zákazníkov, promptné vybavenie objednávok, kvalitná logistika vychádzajúca zo strategického rozmiestnenia prevádzok na území Slovenska sú atribútmi, ktoré potvrdzujú správne zvolenú filozofiu spoločnosti. Minulý rok, kedy naša spoločnosť oslávila svoje desiate jubileum, považujeme za ďalšie potvrdenie správnosti zvolenej cesty. Rok 2007 uzavrela spoločnosť SCP PAPIER a.s. ako jednotka na slovenskom trhu s predajom 22 220 ton papiera.

V tom prípade, je namieste otázka, ako chcete svoje prvenstvo obhájiť?

Okrem uvedených atribútov kladieme dôraz na využívanie marketingových aktivít, hlavne prostredníctvom realizácie eventov a direct marketingu. Taktiež vytváraním širokého sortimentu produktov smerom k požiadavkám zákazníkov. V súčasnosti tvorí štruktúru predaja približne 70% grafických papierov a 30% kancelárskych a baliacich papierov. Ponuku dopĺňa vlastná značka Artist®, ktorá bola uvedená na slovenský trh v roku 2005. Zákazník si môže ďalej vybrať zo širokej škály recyklovaných papierov a tzv. špecialít.

Svetové trendy smerujú k ochrane životného prostredia. Je vôbec možné správať sa ekologicky aj vo vašom segmente?

V septembri 2008 sme získali certifikát FSC® – Forest Stewardship Council. Počnúc dňom 9. septembra 2008 je tak spoločnosť SCP PAPIER a.s. oprávnená predávať produkty s certifikátom FSC v rámci reťazca FSC, a tým prispievať k zodpovednému obhospodarovaniu lesov a tak pomáhať chrániť životné prostredie.

Uverejnené v Stratégii, príloha TOP Polygrafia, Október 2008