Akcie

Novinky

Milujeme papier

Papier nás sprevádza každý deň. Je s nami, keď píšeme, tlačíme, čítame, kreslíme... viac...

Systém evidovania a spoplatnenia paliet

Od 21. júla 2014 s cieľom zjednodušenia celého procesu upravujeme podmienky v systéme evidovania a spoplatnenia paliet.

SCP PAPIER bude evidovať počet dodaných a vrátených paliet všetkých formátov. Palety budú odberateľom účtované iba v prípade, že počet dodaných paliet bude vyšší ako počet vrátených paliet. Evidencia (spoplatnenie) sa netýka celých paliet s tovarom originálne baleným od výrobcu.

Úplné oznámenie vo formáte pdf (123 kB)